Το ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ενημερώνει τους κατόχους πυροβόλων όπλων


Το ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ενημερώνει τους κατόχους πυροβόλων όπλων

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ Α. Τ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

Το ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ενημερώνει τους κατόχους πυροβόλων όπλων (συμπεριλαμβανομένων και των κυνηγετικών) ότι σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 4935/09-11-2020 καθίσταται υποχρεωτική πλέον η σήμανσή τους και των ουσιωδών συστατικών τους.

Ειδικότερα υποχρεωτικά θα αναγράφονται: επωνυμία κατασκευαστή ή εμπορική ονομασία, χώρα ή τόπος κατασκευής, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής (υποχρεωτικό εάν δεν αποτελεί μέρος του αριθμού σειράς) , μοντέλο (όπου είναι εφικτό).

Η διαδικασία σήμανσης πραγματοποιείται με μέριμνα αποκλειστικά του κατόχου ( σε επισκευαστή, έμπορο, οπλουργό) και οι δαπάνες επιβαρύνουν τον ίδιον. Στην συνέχεια στις Αστυνομικές Αρχές θα προσκομίζονται οι βεβαιώσεις τους.
Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται τα απενεργοποιημένα όπλα και όπλα που το έτος κατασκευής τυγχάνει πριν 01-01-1870. Σε περίπτωση που τα όπλα δεν σημανθούν θα κατάσχονται ή θα αφαιρούνται. Λήξη προθεσμίας υποβολής σήμανσης την 09 Νοεμβρίου 2022. 
Για τους κατόχους αδειών συλλεκτικών όπλων ισχύει για όσους δεν είχαν προσκομίσει βεβαίωση περί συλλεκτικότητας να την προσκομίσουν υποχρεωτικά μέχρι την 31-12-2021. 

Στυλίδα, 05-01-2021

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 
 
Πάντα στο πλευρό του πολίτη

Αναγκαιότητα να στελεχωθεί το Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας


Αναγκαιότητα να στελεχωθεί το Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, παραθέτει την ανησυχία της για την υποστελέχωση του Α.Τ. Στυλίδας και ζητά από τους αρμοδίους να μεριμνήσουν ώστε καταστεί επαρκής η αστυνόμευση στην περιοχή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ένωση μας με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της νεοϊδρυθείσας Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λαμίας, θα ήθελε να εκφράσει την ικανοποίησή της, καθώς ένα πάγιο αίτημά μας έγινε επιτέλους πράξη.
Όμως δυστυχώς την χαρά μας διαδέχθηκε ένας μεγάλος προβληματισμός, καθώς η στελέχωση αυτής όχι μόνο δεν έγινε με αύξηση των οργανικών θέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, που θα ήταν το πλέον ενδεδειγμένο για την ομαλή λειτουργία όλων ανεξαιρέτως των
Υπηρεσιών της Διεύθυνσής μας, αλλά με μετακίνηση οργανικών θέσεων από τις ήδη υπάρχουσες προς τη νέα υπηρεσία και μάλιστα ανισομερώς. Συνέχεια ανάγνωσης “Αναγκαιότητα να στελεχωθεί το Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας”