Μια ορθολογική πρόταση για την ανάπτυξη του Σπερχειού ποταμού


Μια ορθολογική πρόταση για την ανάπτυξη του Σπερχειού ποταμού.

Μια ορθολογική πρόταση για την ανάπτυξη του Σπερχειού ποταμού.

Στην παγκοσμιοποιημένη μας εποχή, η ανάγκη για την πολύπλευρη ανάπτυξη όλων των διαθέσιμων πόρων κάθε περιοχής είναι πλέον κάτι περισσότερο από επιτακτική. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός παράγει καλύτερα αποτελέσματα όταν γίνεται στη βάση της συνολικής διαχείρισης ενός τόπου και όχι αποσπασματικά, δημιουργώντας ευκαιρίες στο σύνολο του πληθυσμού.

Στο πλαίσιο αυτό, για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας είναι απαραίτητο να εστιάσουμε τη θεσμική μας προσοχή πρωτίστως στον Σπερχειό ποταμό, ο οποίος τη διατρέχει ολόκληρη και μπορεί να μετουσιωθεί σε μια από τις σημαντικότερες πηγές δημιουργίας οικονομικού πλεονάσματος και κοινωνικής ανόδου.  Συνέχεια ανάγνωσης “Μια ορθολογική πρόταση για την ανάπτυξη του Σπερχειού ποταμού”