Συνεδριάζει την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου το Δημ. Συμβούλιο Στυλίδας


dhmos
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού συμβουλίου, την 7η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ.
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση Ισολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Οικονομικό Έτος 2015
Συνέχεια ανάγνωσης “Συνεδριάζει την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου το Δημ. Συμβούλιο Στυλίδας”