ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Προβολή της γνωστοποίησης πλήρωσης μίας θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.