Δήμος Στυλίδας: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Δήμος Στυλίδας: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Στυλίδας προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, με τις διαδικασίες και τη σύσταση που προβλέπονται με το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας εκτός των άλλων έχουν:

– Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Σχολικών Μονάδων του Δήμου
– Εκπρόσωπος τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης
– Εκπρόσωπος τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα ισότητας των φύλων. Συνέχεια ανάγνωσης “Δήμος Στυλίδας: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων”