«Οι δύσκολες μάχες των συναδέλφων στα πύρινα μέτωπα και τα μεγάλα προβλήματα που κάθε φορά αναδεικνύονται»


«Οι δύσκολες μάχες των συναδέλφων στα πύρινα μέτωπα και τα μεγάλα προβλήματα που κάθε φορά αναδεικνύονται»

«Οι δύσκολες μάχες των συναδέλφων στα πύρινα μέτωπα και τα μεγάλα προβλήματα που κάθε φορά αναδεικνύονται»

Με τη λήξη της γενικής επιφυλακής που επέβαλαν οι δυσμενέστατες συνθήκες του μήνα Αυγούστου σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και ειδικότερα στην Περιφέρειά μας με την μεγάλη πυρκαγιά της Εύβοιας από τις 03.08.2021, κλείνει σχεδόν ένας μήνας πολύ δύσκολος για το πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο για μια ακόμα φορά υπερέβαλε των δυνάμεων του, ευρισκόμενο πολλές φορές σε δύσκολη θέση εξαιτίας διαφόρων παραγόντων που όλοι γνωρίζουν.