Λαμία: Η ομάδα των “7” για την προσωρινή διοίκηση στον Εμπορικό Σύλλογο


Λαμία: Η ομάδα των "7" για την προσωρινή διοίκηση στον Εμπορικό Σύλλογο

Όπως επανειλημμένα έχουμε αναφέρει, με την υποβολή και μόνο της υποψηφιότητάς μας δεσμευτήκαμε ότι την επόμενη μέρα των εκλογών ο σύλλογός μας θα έχει νόμιμο και δημοκρατικά εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο.

Δυστυχώς, με την μη αποδοχή της εκλογής τους από τους εννέα συναδέλφους μας (πέντε από τους οποίους είχαν εκλεγεί τακτικά μέλη και τέσσερα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.) και την συνεπακόλουθη απόσυρσή τους από την καταστατική διαδικασία της συγκροτήσεως του ΔΣ, ο Εμπορικός Σύλλογος έμεινε χωρίς διοίκηση. Συνέχεια ανάγνωσης “Λαμία: Η ομάδα των “7” για την προσωρινή διοίκηση στον Εμπορικό Σύλλογο”