Ο Δήμος Στυλίδας για την διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων ελαιουργείων  


1
Δελτίο τύπου

Η διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων ελαιουργείων για την αδειοδότησή τους είναι επιβεβλημένη σύμφωνα με την νέα νομοθεσία.
Το κόστος όμως κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων δεν μπορεί να καλυφθεί από κανένα επαγγελματία την σημερινή εποχή. Θα μπορούσε όμως να επιδοτηθεί μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Συνέχεια ανάγνωσης “Ο Δήμος Στυλίδας για την διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων ελαιουργείων  “