Έλεγχοι από το Λιμεναρχείο Στυλίδας για παράνομη αλιευτική δραστηριότητα


Έλεγχοι από το Λιμεναρχείο Στυλίδας για παράνομη αλιευτική δραστηριότητα

Τρίτη, 26 Απρίλιου 2022

 

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών- καταγγελιών Γρ. Ασφαλείας Λ/Χ Στυλίδας, σήμερα πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν αιφνίδιοι έλεγχοι από όργανα Υπηρεσίας μας σε παράκτια επαγγελματικά σκάφη για παράνομη αλιευτική δραστηριότητα εντός περιοχής δικαιοδοσίας μας με θετικά αποτελέσματα εκτός :

a) Από τον λιμένα της Αγίας Μαρίνας, όπου εντοπίστηκε εντός Επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους προερχόμενο από αλιεία να επιβαίνουν δύο (02) άτομα ημεδαποί στερούμενοι επαγγελματικής άδειας αλιείας και μη ασφαλισμένοι σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

b) Από την περιοχή των Καμένων Βούρλων όπου εντοπίστηκε ημεδαπός ενήλικας να διενεργεί ερασιτεχνική υποβρύχια αλιεία χωρίς την προβλεπόμενη διαδικασία.

c) Στην περιοχή Στανίκι θαλάσσια περιοχής Γλύφας όπου εντοπίστηκε αλλοδαπός ενήλικος να έχει αλίευση ποσότητα ιχθύων περισσότερο της επιτρεπτής κατά άτομο.

Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις από την Υπηρεσία μας κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της αλιευτικής νομοθεσίας ενώ για την πρώτη περίπτωση ενημερώθηκε και ο οικείος ασφαλιστικός φορέας για τις δικές του ενέργειες.

Καλόγηρος Στυλίδας,
35300 Στυλίδα τηλ.: 2238022329
fax: 2238023998
email: stylida@hcg.gr

Έλεγχοι σε αγρότες για τίτλους ιδιοκτησίας – Ποιοι θα υποστούν κυρώσεις


 

Έλεγχοι σε αγρότες για τίτλους ιδιοκτησίας -Ποιοι θα υποστούν κυρώσειςΤο τελευταίο διάστημα οι διοικητικοί έλεγχοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν ενταθεί και περνάνε από το κόσκινο τόσο ιδιόκτητα όσο και μισθωμένα αγροτεμάχια, στέλνοντας μπιλιετάκια από 20.000 έως και 300.000 χιλιάδες ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και πρόσθετες διοικητικές κυρώσεις σε αγρότες.
Παράλληλα, τροποποίηση της εγκυκλίου για τις «Διαδικασίες Ελέγχων του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης και λοιπών καθεστώτων και μέτρων στήριξης» με ημερομηνία την 29η Οκτωβρίου του 2020, όρισε νέες απαιτήσεις παραστατικών εκμίσθωσης από αυτές που όριζε η αρχική Εγκύκλιος του 2020, όπως είναι το Ε9 του ιδιοκτήτη και πιστοποιητικά μεταβίβασης και μεταγραφής των εκτάσεων στο υποθηκοφυλακείο, φέρνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις σε σύγκρουση αγρότες και εκμισθωτές.