Διαδικτυακό σεμινάριο (webinar), από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης


Διαδικτυακό σεμινάριο (webinar), από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται διεξαχθεί διαδικτυακό σεμινάριο (webinar), το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Search & Rescue,, με θέμα: «Συμμετοχή Πολιτών σε
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης», άνευ κόστους συμμετοχής.

Σκοπός του webinar είναι η ευαισθητοποίηση και η παρακίνηση για την εμπλοκή των πολιτών στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μία πιο ανθεκτική κοινωνία απέναντι σε φυσικές καταστροφές και άλλα επείγοντα περιστατικά.

Το webinar θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 και ώρα 11.00.

Σε περίπτωση επιθυμίας συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε εθελοντική βάση,
Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και να κάνετε την εγγραφή σας στον εξής σύνδεσμο:

https://search-and-rescue.eu/workshop-5-citizen-community-engagement-in-sar-operations/