Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας – Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός


Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και
Λυκείων Δήμου Στυλίδας

Προκηρύσσει

δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Λυκείου Στυλίδας, για το χρονικό διάστημα εννέα (9) ετών αρχομένης από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας την 18η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μ. ενώπιον της επιτροπής διενέργειάς του. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 12η του μηνός Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα. Συνέχεια ανάγνωσης “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας – Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός”