Ενημερωτικό Δελτίο Α.Σ.Ε.Π.

Ενημερωτικό Δελτίο Α.Σ.Ε.Π.
Α/Α Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση
1. 4Ε/2021: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων (Κωδ. Θέσης 10011)
2. Επιλεγείς επιπέδου ΓΔ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης
3. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς σχετικά με αντικατάσταση μπαταρίας στο Storage EMC
4. Επιλεγείς επιπέδου ΓΔ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης
5. Επιλεγείσα επιπέδου ΓΔ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
6. Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ΑΣΕΠ και Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
7. Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού
8. 6ΔΣ/2021: Οριστικοί πίνακες επιλέξιμων υποψηφίων και αποκλειομένων
9. 6ΔΣ/2021: Αποτελέσματα ενστάσεων υποψηφίων
10. 3E/2021: Έκδοση Προσωρινών Αποτελσμάτων ΚΘ 10025 και 10026
11. 4Κ/2022 : Εκκίνηση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων
12. Πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων επιπέδου ΓΔ του Υπουργείου Εξωτερικών