Στυλίδα: Αλλαγή καθηκόντων για τον Επαμεινώνδα Ζαρογιάννη


Δεκτή έγινε από το Δήμαρχο Στυλίδας Απόστολο Γκλέτσο η παραίτηση από τη θέση του Αντιδημάρχου του Επαμεινώνδα Ζαρογιάννη. Η παραίτηση του  Επαμεινώνδα Ζαρογιάννη έγινε λόγω κωλύματος εξαιτίας της αντιμισθίας.

Ο κ. Ζαρογιάννης, ύστερα από απόφαση του Δημάρχου κ. Γκλέτσου, ορίζεται Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος – Αριστίνδην Αντιδήµαρχος και του ανατίθενται χωρίς αμοιβή οι κάτωθι αρµοδιότητες : α) Θέµατα Πολιτισµού , β) ΚΑΠΗ και γ) Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων. Συνέχεια ανάγνωσης “Στυλίδα: Αλλαγή καθηκόντων για τον Επαμεινώνδα Ζαρογιάννη”