Πως θα γίνει η εγγραφή του πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό


Πως θα γίνει η εγγραφή του πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπ.Υγείας σχετικά με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις εγγραφής του πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό.

Προσωπικός ιατρός

Ο προσωπικός ιατρός, αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου και την προαγωγή της υγείας. Ο πληθυσμός που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεννήσεώς του και ο ενήλικος πληθυσμός εγγράφεται με ελεύθερη επιλογή στον προσωπικό ιατρό, ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, ο οποίος είναι: Συνέχεια ανάγνωσης “Πως θα γίνει η εγγραφή του πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό”