Μεταφέρουν ειδικευόμενους γιατρούς από το ΕΣΥ σε ιδιωτική κλινική, για να καλύψουν τα κενά της!


Τελικά η κυβέρνηση όχι μόνο δεν επιτάσσει άμεσα τις δομές και το προσωπικό της Ιδιωτικής Υγείας (που εξελίσσεται σε χρυσοφόρο τομέα, εν μέσω πανδημίας), αλλά κάνει ακριβώς το αντίθετο, αφαιρώντας προσωπικό από το δημόσιο σύστημα, που έχει φτάσει στα όριά του, για να καλύψει τα κενά ιδιωτικής κλινικής!

Μεταφέρουν ειδικευόμενους γιατρούς από το ΕΣΥ σε ιδιωτική κλινική, για να καλύψουν τα κενά της!

Συνέχεια ανάγνωσης “Μεταφέρουν ειδικευόμενους γιατρούς από το ΕΣΥ σε ιδιωτική κλινική, για να καλύψουν τα κενά της!”