ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ “ΔΙΟΜΗΔΗΣ”- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ