ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΚΑΛΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ


ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΚΑΛΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
 Στυλίδα, 09/06/2022

Του Δημοτικού Συμβούλου :Βασίλειου Καλώτα

Προς:1)Δήμαρχο Στυλίδας
Κοιν: Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινότητας

ΘΕΜΑ: Γιατί πληρώνετε ακόμη και τον ΟΤΕ του Δημαρχείου από τη ΣΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, κυρία Στεργίου; Τι πραγματικά συμβαίνει στο Δήμο Στυλίδας;

1.Με αφορμή το γεγονός ότι η Δημοτική αρχή της κας Βιργινίας Στεργίου μόλις πρόσφατα αποφάσισε και έριξε στην πυρά 168.000 ευρώ!!! από τα χρήματα των επενδυτικών έργων ΣΑΤΑ KOINOTHΤΩΝ προκειμένου να ξεπληρώσει ανεξόφλητες οφειλές του Δήμου Στυλίδας προς προμηθευτές.

2. Με αφορμή το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη λίστα εξόφλησης δαπανών υπάρχουν δαπάνες από απλήρωτους προμηθευτές μέχρι και απλήρωτους λογαριασμούς ΟΤΕ, ήτοι λειτουργικές δαπάνες του Δήμου που χρηματοδοτούνται από άλλες τακτικές επιχορηγήσεις του Δήμου. Συνέχεια ανάγνωσης “ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΚΑΛΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ”

Επίκαιρη ερώτηση του Δημοτικού συμβούλου, Καλώτα Βασιλείου, για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού στο Δήμο Στυλίδας


Στυλίδα, 30/7/2021

 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Του Δημοτικού Συμβούλου :Βασίλειου Καλώτα

Προς: Δήμαρχο Στυλίδας
Κοιν: 1.Δημοτικοί Σύμβουλοι ΔΣ Στυλίδας
2.Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινότητας

ΘΕΜΑ: «Η σπατάλη του Δήμου Στυλίδας είναι πλέον είναι ασταμάτητη, καθώς η προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού τρέχει με καπέλο άνω του 80%!

Αγαπητή κα Δήμαρχε Στυλίδας

1. Με αφορμή το γεγονός ότι ως Δήμαρχος Στυλίδας αναθέσατε πριν από λίγες ημέρες (26.07.2021) την προμήθεια 4 μπασκετών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Στυλίδας σε ανάδοχο της επιλογής σας με μια και μοναδική προσφορά στο ποσό των 7192,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι 1.798,00 ευρώ ανά μπασκέτα!!!

Επίκαιρη ερώτηση του Δημοτικού συμβούλου, Καλώτα Βασιλείου, για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού στο Δήμο Στυλίδας

2. Με αφορμή το γεγονός ότι ως Δήμαρχος Στυλίδας την προηγούμενη χρονιά (30.04.2020) αναθέσατε επίσης την προμήθεια 2 μπασκετών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Στυλίδας σε ανάδοχο της επιλογής σας με μια και μοναδική προσφορά στο ποσό των 1.996,00ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι 998,00 ευρώ ανά μπασκέτα!!!

Επίκαιρη ερώτηση του Δημοτικού συμβούλου, Καλώτα Βασιλείου, για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού στο Δήμο Στυλίδας

3. Με αφορμή το γεγονός ότι οι Στυλιδιώτες πλήρωσαν ένα καπέλο 3.200,00 ευρώ, καθώς 800,00 ευρώ ανά μπασκέτα χ4= 3.200,00 ευρώ) μόνο και μόνο από την κίνηση αυτή!
4. Με αφορμή το γεγονός ότι τα χρήματα 7192,00 ευρώ προέρχονται και πάλι από τη χρηματοδότηση των έκτακτων και επειγουσών αναγκών λόγω COVID-19

Επίκαιρη ερώτηση του Δημοτικού συμβούλου, Καλώτα Βασιλείου, για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού στο Δήμο Στυλίδας

5. Με αφορμή το γεγονός ότι η προμήθεια μπασκετών αφενώς δεν σχετίζεται με τις επείγουσες δαπάνες COVID – 19 και αφετέρου η διαδικασία της προμήθειας εισάγει σημαντικότατους προβληματισμούς αναφορικά τόσο με τους χειρισμούς σας όσο και με το αποτέλεσμα και την επίπτωση των αποφάσεων σας στις πλάτες των δημοτών.

Έχοντας υπόψη

τα παραπάνω καθώς και το γεγονός ότι θεωρείται απαράδεκτο να πληρώνονται από τους δημότες υπερβάλλοντα ποσά άνω των 3.200,00 ευρώ ως καπέλα, που σε ποσοστά προσεγγίζουν το 80 % έναντι της προηγούμενης χρονιάς για την προμήθεια μπασκετών σας παρακαλώ να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Με ποιο τρόπο η σημερινή δημοτική αρχή επέλεξε την προμήθεια των 4 μπασκετών, επιβαρύνοντας τα ταμεία του Δήμου με καπέλο 80%;

Επίκαιρη ερώτηση του Δημοτικού συμβούλου, Καλώτα Βασιλείου, για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού στο Δήμο Στυλίδας

2. Ποιοι είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προμήθεια αυτή;
3. Για ποιο λόγο η σημερινή δημοτική αρχή επέλεξε να επιβαρύνει τα ταμεία του Δήμου με 3.200,00 ευρώ χωρίς να διενεργήσει μια έρευνα αγοράς και χωρίς να λάβει επιπλέον προσφορές;
4. Η πρακτική αυτή ακολουθείται και σε άλλες προμήθειες απευθείας αναθέσεων;
5. Για ποιο λόγο η σημερινή δημοτική αρχή χρησιμοποίησε 7.192,00 ευρώ από τα έκτακτα κονδύλια COVID -19 που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του COVID -19 προκειμένου να προχωρήσει η προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, με βάση ποια μελέτη προέκυψε η κοστολόγηση των ειδών και γιατί δεν αναζητήθηκαν επιπλέον προσφορές;

ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Στυλίδα: Επίκαιρη ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Στυλίδας, Καλώτα Βασιλείου


Στυλίδα, 15/7/2021

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ


Του Δημοτικού Συμβούλου :Βασίλειου Καλώτα
Προς: Δήμαρχο Στυλίδας
Κοιν: 1.Δημοτικοί Σύμβουλοι ΔΣ Στυλίδας
2.Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινότητας

ΘΕΜΑ: «Σε «υπερπολυτελές» χωράφι αγρανάπαυσης για αγώνες ανωμάλου δρόμου παρά σε γήπεδο ποδοσφαίρου επίπεδου Champions League μετατράπηκε από τη Δημοτική Αρχή Στυλίδας το μόλις πριν ένα μήνα ανακαινισμένο γήπεδο Ραχών με κόστος που ξεπέρασε τα 200.000 ευρώ!

Αγαπητή κα Δήμαρχε Στυλίδας

1. Με αφορμή το γεγονός ότι ως Δήμαρχος Στυλίδας προσπαθήσατε ανεπιτυχώς να «οικειοποιηθείτε» το έργο της αναβάθμισης των γηπέδων Ραχών και Στυλίδας, ξεχνώντας ότι ο Δήμος έχει συνέχεια, καθώς :

a. παραβλέψατε συστηματικά και αποσιωπήσατε για προφανείς λόγους τόσο ότι ο σχεδιασμός όσο και η συμμετοχή του Δήμου Στυλίδας στο πρόγραμμα Φιλόδημος για την υποβολή της πρότασης αναβάθμισης των γηπέδων Ραχών και Στυλίδας πραγματοποιήθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή των κ. Αποστόλη Γκλέτσου και κ. Χριστόφορου Αχινιώτη και των αρμόδιων αντιδημάρχων και συμβούλων.

b. παραβλέψατε συστηματικά και αποσιωπήσατε για προφανείς λόγους το γεγονός ότι η κατάθεση και η προετοιμασία του φακέλου και του τεχνικού δελτίου του έργου πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με την συμμετοχή των στελεχών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας.

2. Με αφορμή το γεγονός ότι στις αρχές Μάιου 2021 μας παρουσιάσατε σε μια «δήθεν» φιέστα με χολυγουντιανές διαστάσεις και ρεκλάμες ότι το γήπεδο Ραχών αποτελεί πλέον γήπεδο ισάξιο των γηπέδων champions league, ως ένα αποτέλεσμα των «αποκλειστικών» ενεργειών των συνεργατών σας!

3. Με αφορμή το γεγονός ότι το γήπεδο Ραχών ως αποτέλεσμα των αποκλειστικών σας ενεργειών εμφανίζει σήμερα ημέρα Τετάρτη 14.07.2021 μια εικόνα που παραπέμπει σε αυτή ενός χωραφιού αγρανάπαυσης για συμμετοχή σε αγώνες ανωμάλου δρόμου παρά σε ανακαινισμένο γήπεδο ποδοσφαίρου που στοίχισε πάνω από 200.000,00 ευρώ και μάλιστα μόλις πριν ένα μήνα!

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ


ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ: «Ερώτηση δημοτικού συμβούλου Καλώτα Βασίλειου για την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης και διάλυσης των υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας λόγω προκλητικής αδιαφορίας της νέας δημοτικής αρχής

1.Με αφορμή το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου μας η εικόνα εγκατάλειψης και φαινομένων διάλυσης των υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας είναι τόσο πρόδηλη και εμφανής.

2.Με αφορμή το γεγονός ότι μέχρι σήμερα ο Δήμος Στυλίδας επιδεικνύει μια αδικαιολόγητη
αδιαφορία στο θέμα της αντιμετώπισης των άμεσων και επείγουσων βλαβών των δημοτικών δρόμων ειδικότερα των περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας.

3. Με αφορμή το γεγονός ότι σε μια χαρακτηριστική περίπτωση που αποτελεί μνημειώδες
παράδειγμα ανικανότητας της σημερινής δημοτικής αρχής και αποδεικτικά πλήρους διάλυσης των υπηρεσιών του Δήμου είναι η περίπτωση όπου πάνω στο δρόμο αγαπημένου μας προορισμού έχει φυτρώσει (ναι καλά ακούσατε) ολόκληρο δεντράκι καθώς και μερικά ζιζάνια εντός της περιμέτρου του χώρου και εντός του δρόμου.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Για την κατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου και ειδικότερα το δρόμο Γέφυρα Αχλαδίου- Νέα Σπαρτιά- Σπαρτιά


ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Για την κατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου και ειδικότερα το δρόμο Γέφυρα Αχλαδίου- Νέα Σπαρτιά- Σπαρτιά

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας για την κατάσταση επικινδυνότητας του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Στυλίδας (ΔΕ Στυλίδας, ΔΕ Εχιναίων και ΔΕ Πελασγίας) και ειδικότερα την άμεση και επιτακτική ανάγκη συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης επικίνδυνων για την ασφάλεια σημείων του δημοτικού δρόμου Γέφυρα Αχλαδίου- Νέα Σπαρτιά- Σπαρτιά»

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου

1. Με αφορμή το γεγονός ότι η κατάσταση σε διάφορα σημεία του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου μας είναι επικίνδυνη, παρουσιάζει χρόνιες φθορές, μεγάλες λακκούβες και τεχνικές δυσλειτουργίες που εκθέτουν σε κινδύνους τους διερχόμενους οδηγούς, ενώ σε πολλά σημεία η υποχρεωτική επέμβαση των υπηρεσιών του Δήμου καθίσταται άμεση και επιτακτική προτεραιότητα με προφανή σκοπό την ομαλή αποκατάσταση του οδοστρώματος, την επαναφορά συνθηκών ασφαλούς διέλευσης, τη συντήρηση του οδοστρώματος και την επίστρωση ασφαλτικού μίγματος.