Αυξημένοι οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας για τις καταναλώσεις Αυγούστου


Αυξημένοι οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας για τις καταναλώσεις Αυγούστου


Με αυξήσεις φτάνουν στους οικιακούς καταναλωτές οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας που αφορούν στις καταναλώσεις του Αυγούστου, προκαλώντας επιπλέον κόστη στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Αφενός οι υψηλές καταναλώσεις ρεύματος που προκλήθηκαν από την αδιάλειπτη χρήση των κλιματιστικών την παρατεταμένη περίοδο του θερινού καύσωνα και αφετέρου οι ανατιμήσεις στην κιλοβατώρα εξαιτίας της ενεργοποίησης της ρήτρας αναπροσαρμογής χρεώσεων από τους προμηθευτές εκτινάσσουν το κόστος ενέργειας ακόμη και κατά 30%.