ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 


Οι υπάλληλοι στις υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, στα Τμήματα Μητρώων Αρρένων στο Πρωτόκολλο και στο Γραφείο επισημειώσεως της σφραγίδας της Χάγης (Apostille) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, παραμένουν εκτεθειμένοι ξανά, απέναντι στην φθινοπωρινή έξαρση του κορονοϊού Covid 19, αφού συνεχίζουν να έρχονται καθημερινά σε επαφή με εκατοντάδες ενδιαφερόμενους, που προσέρχονται για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών καθώς τα μέτρα που καθορίστηκαν από τα αρμόδια υπουργεία είναι ανεπαρκή και δεν μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά σε αυτές τις συνθήκες. Συνέχεια ανάγνωσης “ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ”