Επιστολή του Δημοτικού Συμβούλου Κων. Φούντα, προς Δήμαρχο Στυλίδας Βιργινία Στεργίου


Προς: Δήμαρχο Στυλίδας Κ. Βιργινία Στεργίου Στυλίδα

Παρακαλώ όπως προβείτε σε ενέργειες και αποστείλετε έγγραφο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων επί της Π.Ε.Ο. Λαμίας – Στυλίδας στο ύφος της Κοινότητας Αυλακίου λόγω της διέλευσης άγριων ζώων (αγριόχοιρων).

Συγκεκριμένα:


1) τοποθεσία ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ
της Τ.Κ. Αυλακίου από το ύψος του γηπέδου Αυλακίου έως το τέλος της περίφραξης των πρώην εργοστασίων ΒΟΜΒΥΞ-ΒΟΜΒΥΚΡΥΛ.

2 ) τοποθεσία ΚΟΥΤΡΟΛΗ της Τ.Κ. Αυλακίου από το ύφος του Στρατοπέδου Πανουργία (695) έως την περιοχή του πρώην εργοστασίου της Ελαιουργικής (ΔΑΝΕΞ).

Στις αναφερόμενες τοποθεσίες έχουν γίνει και κατά το παρελθόν αλλά και πρόσφατα πολλά ατυχήματα διερχόμενων οδηγών Ι.Χ. αλλά και άλλων μέσων μεταφοράς, λόγω της εμφάνισης των αγριόχοιρων.

Για τους παραπάνω λόγους είναι επιτακτική η ανάγκη τοποθέτησης προειδοποιητικών πινακίδων για την προσοχή και ασφαλή διέλευση των οδηγών κάθε μέσου κυκλοφορίας.

Στυλίδα, 26/ 05/2021

Κωνσταντίνος Φούντας

Δημοτικός Σύμβουλος

Η Επιστολή

Επιστολή του Δημοτικού Συμβούλου Κων. Φούντα, προς την Δήμαρχο Στυλίδας Βιργινία Στεργίου