ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΡΑΧΩΝ (21-04-2021) – ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ (22-04-2021) – ΣΤΥΛΙΔΑΣ (23-04-2021)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΡΑΧΩΝ (21-04-2021) – ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ (22-04-2021) – ΣΤΥΛΙΔΑΣ (23-04-2021)
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.:24489 – ΦΕΚ 1558/Β/17-04-2021, άρθρο 1, παρ. 1, αύξων αριθμός 23, λαϊκές αγορές, αναφορικά με “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00”.
 Λόγω των ανωτέρω στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Στυλίδας προβλέπονται τα κάτωθι τα οποία υποχρεούνται όλοι σε πιστή εφαρμογή: 
Α) Πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των πωλητών με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων
Β) Υποχρεωτική Μάσκα για όλους (πωλητές/καταναλωτές/κοινό)
Γ) Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων και διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε (5) ατόμων
Ακολουθεί η λίστα των παραγωγών και επαγγελματιών οι οποίοι θα βρίσκονται στις λαϊκές αγορές την ΤΕΤΑΡΤΗ 21-04-2021 (ΡΑΧΩΝ), ΠΕΜΠΤΗ 22-04-2021 (ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ) και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-04-2021 (ΣΤΥΛΙΔΑΣ) προς ενημέρωση των ιδίων και των δημοτών μας.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ