Με επιτυχία η Εκδήλωση «Ολοκλήρωση διαβούλευσης Πρόσκλησης Leader για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027»


Με επιτυχία η Εκδήλωση «Ολοκλήρωση διαβούλευσης Πρόσκλησης Leader για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση «Ολοκλήρωση διαβούλευσης Πρόσκλησης Leader για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027» που πραγματοποιήθηκε σήμερα, με οικοδεσπότη τον Δήμο Στυλίδας στο κτίριο του Ο.Σ.Κ. στη Στυλίδα.

Η εκδήλωση έγινε με τη διοργάνωση της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα κ. Δημητρίου Παπαγιαννίδη, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, σε συνεργασία με τον Δήμο Στυλίδας και με τη συμβολή της Ομάδας Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ και του Ελληνικού Δικτύου CLLD/LEADER. Είναι ιδιαίτερη τιμή για το Δήμο Στυλίδας η επιλογή της έδρας του για τη διεξαγωγής της, αφού πρόκειται μάλιστα και για την τελευταία αυτού του κύκλου.

Εκδήλωση «Ολοκλήρωση διαβούλευσης Πρόσκλησης Leader για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027»


Εκδήλωση «Ολοκλήρωση διαβούλευσης Πρόσκλησης Leader για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027»Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σας προσκαλεί στην Εκδήλωση:

«Ολοκλήρωση διαβούλευσης Πρόσκλησης Leader για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής
Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027»
που θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Οκτωβρίου 2022 στη Στυλίδα Φθιώτιδας. Συνέχεια ανάγνωσης “Εκδήλωση «Ολοκλήρωση διαβούλευσης Πρόσκλησης Leader για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027»”