ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ


ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊο COVID-19 κατά την διάρκεια υποδοχής και εξυπηρέτησης των πολιτών , μέχρι και 27-03-2020 με δυνατότητα αναπροσαρμογής , αν απαιτηθεί.

1. Τροποποίηση ωραρίου υποδοχής και εξυπηρέτησης πολιτών στα Γραφεία Πυρασφάλειας των Π.Υ. ως εξής:

α. Το ωράριο εισόδου του κοινού στα Γραφεία Πρωτοκόλλου καθορίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00-12:00.
β. Αναστέλλεται η είσοδος του κοινού στα Γραφεία Ελεγκτών Πυρασφάλειας.
Συνέχεια ανάγνωσης “ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ”