ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Για τις επικίνδυνες κυβερνητικές ρυθμίσεις για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απαιτεί να αποσυρθεί εδώ και τώρα το άρθρο 40 στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας «Συνέργειες Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλες διατάξεις», όπως και το σχέδιο νόμου στο σύνολό του.  Το άρθρο αυτό επιφέρει μια σειρά αρνητικές αλλαγές στη λειτουργία και στον ίδιο τον χαρακτήρα και προσανατολισμό των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Συνέχεια ανάγνωσης “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ”