Οι νέοι στη σύγχρονη κοινωνία


Γεωργαντζάς Γιάννης

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια η κοινωνία μας έρχεται αντιμέτωπη καθημερινά με μια πραγματικότητα που συνεχώς μεταβάλλεται.

Ο τρόπος ζωής σήμερα έχει αλλάξει, δυστυχώς εγκλωβίζει τους νέους στα προβλήματα που αφορούν τον εαυτό τους, μη δίνοντάς τους την δυνατότητα και την ευχέρεια να ασχοληθούν με υποθέσεις που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας τους.
Είναι διακριτό πως ολοένα και περισσότερο οι νέοι σήμερα εμφανίζουν σημάδια απολιτικοποίησης αλλά και αποφυγής ενασχόλησης με θέματα που αφορούν, την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και το εργασιακό τους μέλλον.

Η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου ζωής καθώς και το ζήτημα της επαγγελματικής αποκατάστασης είναι ίσως τα κυριότερα ζητήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος κάθε νέος που φεύγει από την τη σιγουριά και την θαλπωρή της οικογένειας, η οποία αποτελεί για την Ελληνική κοινωνία τον βασικότερο κοινωνικό πυλώνα.

Νέοι και Τοπική Αυτοδιοίκηση,του Γιάννη Γεωργαντζά


Νέοι και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Σύμφωνα με το προοίμιο του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Χάρτη, η συμμετοχή των νέων στην τοπική και περιφερειακή ζωή είναι απαραίτητη, για μια υγιή και δημοκρατική κοινωνία.

Νέοι και Τοπική Αυτοδιοίκηση, του Γιάννη Γεωργαντζά

Η δύναμη και τα προσόντα που διακατέχουν σήμερα οι νέοι τους καθιστούν ικανούς ώστε να μπορούν να επεμβαίνουν δυναμικά στις εξελίξεις της κοινότητας όπου κατοικούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά. Διαδραματίζοντας, επίσης και ένα πολύ σημαντικό ρόλο για τη ποιότητα ζωής όλων μέσα στη τοπική κοινότητα.

Οι ίδιοι οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων γιατί οι αποφάσεις που λαμβάνονται ή θα ληφθούν, αφορούν και τους ίδιους. Η ενασχόληση των νέων με τα κοινά θα προσφέρει προβληματισμό και ευαισθητοποίηση. Η πολιτεία δεν πρέπει να δίνει την εντύπωση ότι τους αποξενώνει. Αντιθέτως, πρέπει να δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι έχει ανάγκη να ακούει τις απόψεις και τις εισηγήσεις των νέων ανθρώπων και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στα κέντρα αποφάσεων. Συνέχεια ανάγνωσης “Νέοι και Τοπική Αυτοδιοίκηση,του Γιάννη Γεωργαντζά”

ΟΑΕΔ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο πρόγραμμα επιχορήγησης πρόσληψης νέων  


oaed

Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών

Ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών» που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Συνέχεια ανάγνωσης “ΟΑΕΔ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο πρόγραμμα επιχορήγησης πρόσληψης νέων  “