Νεράϊδα Στυλίδας: Γενική Συνέλευση των συνεταιρισμών Νεράϊδας & Σταυράκης


Νεραϊδα Στυλίδας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 18 Ιουνίου 2020 στη Νεράϊδα Στυλίδας, Γενική Συνέλευση των συνεταιρισμών “Νεραϊδας” & “Σταυράκης”.
Μεταξύ των θεμάτων ήταν και η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 Για το Δ.Σ. Εκλέχτηκαν οι:

  • Μεγαγιάννης Δημήτριος του Κων.
  • Μεγαγιάννης Σπύρος του Παρ.
  • Νεράϊδας Δημήτριος
  • Τρίγκας Νικόλαος του Κων.
  • Τρίγκας Νικόλαος του Ταξ.

Αναπληρωματικός: Λαΐνας Ευστάθιος

Για την Ε.Ε. εκλέχτηκαν οι: 

  • Δουβλέκας Αθανάσιος
  • Ζαγλάρα Βασιλική
  • Καραπέτσας Αθανάσιος