Έντυπο βεβαίωσης μετακίνησης – Οδηγίες προς τους πολίτες

Έντυπο βεβαίωσης μετακίνησης - Οδηγίες προς τους πολίτες

Βεβαίωση τύπου Α. για εργαζόμενους συμπληρώνετε 1 φορά και είναι εφάπαξ  στο forma.gov.gr 

Βεβαίωση τύπου Β . 6 λόγοι :

1. φαρμακείο ή επίσκεψη σε γιατρό,
2. μετάβαση σε σούπερ μάρκετ,
3. τράπεζα
4. κίνηση για παροχή βοήθειας
5.μετάβαση σε τελετή,
6. σωματική άσκηση ή κίνηση με ζώο

Λευκό χαρτί με ονοματεπώνυμο

SMS 13033 1-6(ανάλογα με τον λόγο που βγαίνουμε έξω) ΚΕΝΟ ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας