ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΩΝ


 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ:ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΩΝ

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΩΝ

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20-3-2020) τεύχος Α΄«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» ο Δήμος Στυλίδας προχωρά σε λήψη μέτρων στοχεύοντας στην στήριξη της τοπικής οικονομίας, της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, ήτοι: Συνέχεια ανάγνωσης “ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΩΝ”