ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΩΛΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ


ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΩΛΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια προγραμματισμένων περιπολιών Βαθμοφόρων Υπηρεσίας μας για την πάταξη παράνομης αλιείας το Σάββατο 28-05-2022 πρωινές ώρες, εντοπίστηκαν θαλάσσια περιοχή Μώλου Φθιώτιδας δυο (02) ενήλικες αλλοδαποί να διενεργούν ερασιτεχνική αλιεία οστράκων. Από τον επιτόπιο έλεγχο ευρέθησαν και κατασχέθηκαν συνολικά 850 άτομα του είδους Ruditapes Decussatus (αχιβάδες) διαστάσεων κάτω του προβλεπόμενου μεγέθους 4,5 εκατοστά, απαγορευμένου παντελώς στην ερασιτεχνική αλιεία.

Τα ανωτέρω κατασχεθέντα ζώντα αλιεύματα επαναποντίστηκαν στη θάλασσα κατά τα προβλεπόμενα. Από Υπηρεσία μας κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της αλιευτικής νομοθεσίας.

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Καλόγηρος Στυλίδας, 35300 Στυλίδα τηλ.: 2238022329 fax: 2238023998
e-mail: stylida@hcg.gr