Εργασίες ανάπλασης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη πλατεία Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Στυλίδας

Εργασίες ανάπλασης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη πλατεία εθνικής αντίστασης του Δήμου Στυλίδας.

Εργασίες ανάπλασης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη πλατεία εθνικής αντίστασης του Δήμου Στυλίδας.
Στο πλαίσιο της αισθητικής αναβάθμισης και της αποτροπής της αυθαίρετης στάθμευσης επί της πλατείας Εθνικής Αντίστασης στην πόλη της Στυλίδας υλοποιήθηκαν εργασίες αυτεπιστασίας από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας που αφορούν:

1) Τη τοποθέτηση των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης Κ.Ο.Κ πέριξ της πλατείας.
2)Την ενεργοποίηση της μπάρας αποτροπής εισόδου των οχημάτων στον πεζόδρομο που περιβάλει την πλατεία.
3)Την τοποθέτηση ζαρντινιέρων με καλλωπιστικά θαμνοειδή με σκοπό την αποτροπή της παράνομης εισόδου και στάθμευσης των οχημάτων επί της πλατείας καθώς και τον καλλωπισμό της.
Συνέχεια ανάγνωσης “Εργασίες ανάπλασης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη πλατεία Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Στυλίδας”