Προστατευόμενες Περιοχές: Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα…


Προστατευόμενες Περιοχές: Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα…

Προστατευόμενες Περιοχές: Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα…

Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ανεπαρκή προστασία των περιοχών Natura∙ κι αυτό είναι γεγονός. Μετά από αυτό, θα περίμενε κανείς η χώρα μας να συμμορφωθεί στις επιταγές της ΕΕ και η κυβέρνηση να δείξει έμπρακτα ότι πήρε το μήνυμα αναφορικά με τα θέματα της διατήρησης της βιοποικιλότητας. Συνέχεια ανάγνωσης “Προστατευόμενες Περιοχές: Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα…”