Μια «σπάνια» είδηση


Στη Βραζιλία, το 2018, δυο μωρά γεννήθηκαν με συνδεδεμένα τα κρανία τους και κοινό εγκέφαλο. Από τότε, πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στο νοσοκομείο…Εδώ και μερικές μέρες, όμως, μπορούν για πρώτη φορά ν’ αντικρίσουν το ένα το πρόσωπο του άλλου…Πώς;…

Μια «σπάνια» είδηση

Στη Βραζιλία, το 2018, δυο μωρά γεννήθηκαν με συνδεδεμένα τα κρανία τους και κοινό εγκέφαλο. Από τότε, πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στο νοσοκομείο. Οι γιατροί επιχείρησαν πολλές φορές τον διαχωρισμό τους, χωρίς επιτυχία. Εδώ και μερικές μέρες, όμως, τα δυο μικρά αδέλφια μπορούν για πρώτη φορά να αντικρίσουν το ένα το πρόσωπο του άλλου. Με τη συμβολή μιας ιατρικής ομάδας από τη Μ. Βρετανία, ο διαχωρισμός τους έγινε με επιτυχία, μετά από μια χειρουργική επέμβαση 29 ωρών.