ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣΠραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 8 Αυγούστου 2021, στις 11:30΄ το πρωΐ στην Νεράϊδα Στυλίδας, Γενική Συνέλευση των συνεταιραισμών “Νεράϊδας” και “Σταυράκης”..
Μετά τη συζήτηση των θεμάτων ημερίσιας διάταξης, συζητήθηκε  η προσφορά εταιρίας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, για ενοικίαση 1000 στρεμμάτων με 150 Ευρώ το στρέμμα ανά έτος. Στη συνέχεια συστάθηκε μια επιτροπή για να εξετάσει την συγκεκριμένη πρόταση.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ