Ζητείται Ηλεκτρολόγος Βάρδιας Σηράγγων Στυλίδας


Ζητείται Ηλεκτρολόγος Βάρδιας Σηράγγων Στυλίδας

Διεύθυνση Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ» ζητά Ηλεκτρολόγο Βάρδιας Σηράγγων Στυλίδας.

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο Συντήρησης Συστημάτων Λειτουργίας και θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στα ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία των σηράγγων.
Η θέση εργασίας αφορά στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ελέγχου Σηράγγων Στυλίδας (νομός Φθιώτιδας). Συνέχεια ανάγνωσης “Ζητείται Ηλεκτρολόγος Βάρδιας Σηράγγων Στυλίδας”