ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ

Ενόψει της χειμερινής περιόδου, συνεχίζονται οι εργασίες καθαριότητας & ευπρεπισμού των δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας. Συνεργεία της υπηρεσίας Καθαριότητας της ΔΕ Πελασγίας, προχώρησαν σε εργασίες καθαρισμού των ρείθρων εισόδου των τοπικών κοινοτήτων Πελασγίας & Βαθυκοίλου, ενώ συνεχίστηκαν απρόσκοπτα και οι καθαρισμοί των φρεατίων ομβρίων υδάτων.
Η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας!

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ