Στυλίδα: Καθορισμός τελών αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Στυλίδας


Δήμος Στυλίδας

Ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας την Τρίτη 28 Αυγούστου και ώρα 13:00΄ είναι και το θέμα “Καθορισμός τελών αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Στυλίδας”.

Θέμα 1ο: 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018

Θέμα 2ο: Αποδοχή ένταξης της πράξης “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΣΕΠ)” με Κωδικό ΟΠΣ 5021557 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020” Συνέχεια ανάγνωσης “Στυλίδα: Καθορισμός τελών αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Στυλίδας”