Ολοκληρώθηκε από τα συνεργεία του Δήμου, ο καθαρισμός του αρδευτικού καναλιού στη θέση “Καράμπασι” Καραβομύλου


Ολοκληρώθηκε από τα συνεργεία του Δήμου, ο καθαρισμός του αρδευτικού καναλιού στη θέση "Καράμπασι" Καραβομύλου

Ολοκληρώθηκε από τα συνεργεία του Δήμου, ο καθαρισμός του αρδευτικού καναλιού στη θέση “Καράμπασι” Καραβομύλου με τη συνδρομή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής ικανοποιήθηκε, ενώ παράλληλα έγινε και αλλαγή του μοτέρ άντλησης με στόχο την καλύτερη διοχέτευση νερού και την ταχύτερη εξυπηρέτηση της αρδευτικής διαδικασίας. Συνέχεια ανάγνωσης “Ολοκληρώθηκε από τα συνεργεία του Δήμου, ο καθαρισμός του αρδευτικού καναλιού στη θέση “Καράμπασι” Καραβομύλου”