Στυλίδα: Συνεδριάζει δια ζώσης σήμερα Δευτέρα 26/10/2020 το Δημοτικό Συμβούλιο


 

Στυλίδα: Συνεδριάζει δια ζώσης τη Δευτέρα 26/10/2020 το Δημοτικό ΣυμβούλιοΣας προσκαλώ σε δια ζώσης συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.3852/2010 (Α΄87) σε συνδυασμό με το άρθρο 12 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 30612/16-05-2020 (Β΄1869) και την παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β΄1988), που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 26η Οκτωβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: