ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Στυλίδας, υπερψηφίστηκε η παραχώρηση 2 (δύο) παροχών ύδρευσης σε Δημότη, που αφορούν την Κοινότητα Αυλακίου. Ένα θέμα το οποίο και πριν 2 (δύο) μήνες ήρθε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και αναβλήθηκε με την δικαιολογία να πάρει πρώτα απόφαση το Συμβούλιο Κοινότητας Αυλακίου.
Μια κίνηση που έδειξε την πρόθεση του Δημοτικού Συμβουλίου να ακούσει την απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας.Ωστόσο, σήμερα με έκπληξη διαπιστώσαμε, ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε το θέμα αυτό, δεν κινήθηκε προς την κατεύθυνση αυτή. Συνέχεια ανάγνωσης “ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ”