ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ


ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Η Δήμαρχος Στυλίδας με στόχο την αξιοποίηση όλων των στελεχών του συνδυασμού της, έχοντας πλέον την εικόνα της μέχρι τώρα της πορείας του Δήμου, προχώρησε σε ανασχηματισμό των στελεχών ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα της προσφοράς όλων στο έργο της δημοτικής αρχής και αφετέρου να υπάρξει η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στην παραγωγή του έργου..

Η σύνθεση του νέου σχήματος είναι η ακόλουθη:

 
 • Ο Κωνσταντίνος Χριστοδούλου παραμένει Αντιδήμαρχος του Τομέα Διοικητικών Υπηρεσιών, του Γραφείου Πολεοδομίας, του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ενέργειας και Συγκοινωνιών.
 • Ο Χαράλαμπος Καναπίτσας ορίζεται ως Αντιδήμαρχος του τομέα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
 • Ο Χρήστος Αλεξίου ορίζεται ως νέος Αντιδήμαρχος του τομέα Αθλητισμού και Πολιτισμού καθώς και του Τομέα Πρόληψης της Παραβατικότητας.
 • Ο Γεώργιος Κορμάζος ορίζεται ως νέος Αντιδήμαρχος του τομέα Αγροτικής και Κτηνοτροφικής παραγωγής και έχει τη διαχείριση του τομέα των Αδέσποτων Ζώων.
 • Ο Δημήτριος Ψάρρης ορίζεται ως Αντιδήμαρχος του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και του τομέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων.

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ορίζονται:

Ο Ιωάννης Πρεμέτης ορίζεται ως εντεταλμένος σύμβουλος της Δ.Ε. Πελασγίας με αρμοδιότητες του Γραφείου των Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους.

Ο Δημήτριος Αντωνίου ορίζεται ως εντεταλμένος σύμβουλος έχει την ευθύνη του Γραφείου Πρασίνου της Δ.Ε. Πελασγίας. Εχιναίων.

Ο Σταύρος Ζωγραφάκης ορίζεται ως εντεταλμένος σύμβουλος και έχει την ευθύνη της Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου.

Η εποπτεία των Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τεχνικών Έργων παραμένουν στην ευθύνη της Δημάρχου, η οποία διατηρεί την Προεδρία σχεδόν σε όλα τα συλλογικά όργανα.

Ο Παναγιώτης Γιαλικάρης ορίζεται ως εντεταλμένος σύμβουλος και έχει την ευθύνη του Γραφείου Αλιείας.

Η Ειρήνη Ζαγαριώτου ορίζεται ως εντεταλμένη σύμβουλος στον τομέα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων.

Ο Ευάγγελος Μπούρχας ορίζεται ως εντεταλμένος σύμβουλος και έχει την ευθύνη της Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης της Δ.Ε.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τα στελέχη που υπηρέτησαν μέχρι στιγμής το θεσμό του Αντιδημάρχου αλλά και του Εντεταλμένου Συμβούλου για τη συνεργασία και δήλωσε:

«Συνεχίζουμε ενωμένοι με ζήλο και αποφασιστικότητα να είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι σ’ έναν και μοναδικό στόχο: να είμαστε αποτελεσματικοί και χρήσιμοι για τον τόπο. μας και τους συμπολίτες μας.
Τόσο οι αντιδήμαρχοι, όσο και οι εντεταλμένοι αναλαμβάνουν την ευθύνη του προγραμματικού μας σχεδίου για τη διοικητική, οικονομική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Στυλίδας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας του Δημότη.

Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τους απερχόμενους αντιδημάρχους για το σημαντικό έργο που επιτέλεσαν και να τους ευχηθώ να παραμείνουν εξίσου ενεργοί και αποτελεσματικοί και ως εντεταλμένοι σύμβουλοι.
Στους νέους αντιδημάρχους εύχομαι κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο τους, με ακλόνητη την πεποίθηση ότι θα κάνουν ό,τι καλύτερο για να ανταποκριθούν με επιτυχία στα καθήκοντά τους».

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Δήμου Στυλίδας

Στυλίδα: Ποιοι ορίστηκαν Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Στυλίδας


Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Στυλίδας

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι που ορίστηκαν από τη Δήμαρχο Στυλίδας Βιργινία Στεργίου είναι οι:

 • Κώστας Χριστοδούλου
 • Δημήτρης Ψάρρης
 • Χαράλαμπος Καναπίτσας
 • Ειρήνη Ζαγαριώτου

Ο Αντιδήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Ψάρρης ορίζεται αναπληρωτής της ∆ηµάρχου.

Επίσης ορίστηκαν ως  Εντεταλµένοι Σύμβουλοι (αµισθί Αντιδήμαρχοι) οι:

 • Χριστόφορος Ανδρίτσος
 • Ιωάννης Πρεμέτης
 • Δημήτρης Ζώμας
 • Χρήστος Αλεξίου
 • Παναγιώτης Γιαλικάρης
 • Βασιλική Στεργίου
 • Ευάγγελος Μπούρχας
 • Σταύρος Ζωγραφάκης (ανεξάρτητος πλέον Δημοτικός Σύμβουλος) Ο οποίος  εκλέχτηκε με τον συνδυασμό “Πρόοδος”της κας Βεντούρη  Αλεξάνδρας – Νασοπούλου.

Η θητεία τους είναι από 10/09/2019 µέχρι 30/09/2020.

Περισσότερα για τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων ΕΔΩ