Στυλίδα: Σπασμένος αγωγός μια εβδομάδα

Σπασμένος αγωγός μια εβδομάδα

Η Δημοτική μας αρχή βλέπεις ασχολείται με ΜΕΓΑΛΑ έργα! Θα ασχοληθεί με λεπτομέρειες; (Σπασμένος αγωγός στην οδό Κουτσαμπασούλη) (φωτό).

Μια εβδομάδα “τρέχει” το νερό!

 

Καταγγελία αναγνώστη

Στυλίδα: “Τρέχουν” τα νερά μπροστά από το ΚΑΠΗ Στυλίδας!


1

Σχεδόν μια εβδομάδα “τρέχουν” τα νερά στο δρόμο μπροστά από το ΚΑΠΗ  Στυλίδας.
Τώρα τι νερά είναι αυτά; Σπασμένος αγωγός; Νερά αποχέτευσης;
Ας σημειωθεί ότι αυτά τα νερά περνούν μπροστά από το συνεργείο του Δήμου και καταλήγουν στη θάλασσα….

2
3
4